- de les -

De Fortniteshow

Voor: Bovenbouw
Door: Jesse Smale en Mirjam de Heer

Lees!

Lees uit twee verschillende jeugdboeken, bijvoorbeeld uit Harry Potter of de Honger-spelen, een beschrijving van een persoon en de beschrijving van een omgeving voor. Voor iets jongere kinderen kies je bij-voorbeeld beschrijvingen uit Mees Kees of Dummie de Mummie. Bespreek aan de hand van de voorbeelden hoe karakter en omgeving samenhangen.

Onderzoek!

We gaan een omgeving maken bij de personages uit het spel Fortnite. Verdeel daarvoor de klas in viertallen. Elk viertal benoemt twee decormakers en twee Fortnite dansers. De dansers kiezen een van de Fortnite karakters uit en bestuderen het bijbehorende dansje. Welke karakter-eigenschappen zie je in dat dansje? Welke omgeving hoort er bij dit karakter? Laat de groepjes hun ideeën opschrijven.

Maak!

De groepjes bedenken bij de twee karakters een passende omgeving. Deze omgeving maken de decormakers in de vorm van een collage. Als inspiratie kun je legopoppetjes, takken, bladeren, dennenappels en allerlei keukenmateriaal zoals spatels, gardes en een stamper klaarleggen. Maar stimuleer kinderen ook zelf op zoek te gaan naar materialen.

Speel!

Tijd voor een Fortniteshow! Zet de over-headprojector voor in de klas. Een voor een komen de groepjes hun act doen. De dansers staan steeds voor het lichtvlak van de projector, zodat hun bewegende silhouet te zien is. De decorbouwers leggen voorwerpen op de projector. Zo ontstaat de omgeving om de dansers heen. Als de show een succes is kun je hem ook voor ouders doen.

- downloads -
deel deze pagina