Over ons

Prikkels wordt uitgegeven door Plein C, het bureau voor cultuuronderwijs in Noord-Holland. We sturen Prikkels gratis aan iedereen die werkt aan cultuuronderwijs in Noord-Holland. Dus aan ICC’ers, cultuuraanbieders, vakdocenten, adviseurs en beleidsmakers. We maken Prikkels omdat we willen laten zien dat cultuuronderwijs mooi, leuk en zinvol is. En dat het voor iedere school binnen bereik ligt.

We maken Prikkels niet in ons eentje.
In de redactie zitten:
Vincent Lamers – vakleerkracht muziek en ontwikkelaar bij Hart Haarlem
Tamara Oortwijn – ICC’er St. Leonardusschool Heemskerk
Marijke Schäuikes – adviseur cultuureducatie Plein C
Vibeke Roeper – hoofdredacteur en directeur van Plein C
Hanna van der Veen – eindredacteur en communicatiemedewerker Plein C

Verder werken elke Prikkels mee:
Hille Takken – journaliste 
Martijn de Vries – fotograaf
Yke Bartels, Ykeswerk – vormgeefster
Zwaan – drukkerij

Contact
Heb je vragen over Prikkels? Mail gerust!

Postadres redactie:
Plein C
Nieuwe Gracht 45-47
2011 ND  Haarlem